Ivanir Sibylla Hasson er utøvende kunstner og bosatt på et småbruk i randsonen av Hardangervidda. Tilknytningen til fjellet og naturen er viktige inspirasjonskilder for hennes skapende virksomhet. I tillegg til å være utøvende kunstner og daglig leder i Cirkus Sibylla arbeider hun også selvstendig som forteller. Hun har alltid vært fascinert av myter, legender og eventyr og er opptatt av hvordan myter og fortellinger blir brukt til å vise vei gjennom problemstillinger vi stilles overfor på vår reise gjennom livet.  Siden 2005 har hun fordypet seg i tilpasset fortelling og har studert med de fremste innenfor området,  bl. annet fordypning med Nancy Mellon fra USA. Hun er styremedlem av European Council of Stoytellers og Tellers Without Borders

Nordiske Prosjekter November 2018 ble Ivanir invitert til Litauen for å holde en workshop i forbindelse med en doktorgrads avhandling som omhandlet Museums tilgjengelighet for marginale grupper i samfunnet. Nordisk kulturkontakt Litauen inviterte henne samme uke til å holde workshop for Litauske kulturarbeidere, Fortellerforestillinger/Workshop på en fortellerfestival i Anyksciai og på ulike skoler og en litteraturfestival for barn i Vilnius. I løpet av denne uken kom hun i kontakt med mange fine kulturarbeidere. Etter enda et besøk og flere møter er hun nå en del av et stort Nordisk projekt i samarbeide med Nordisk Berättarsentrum och Penevezys Fylkesbibliotek og opplæring av 40 bibliotekarer. Prosjektet vil foregå i to år 2020-21. I tillegg har hun jevnlig fortellerforestillinger og workshops og samarbeider med flere ulike organisasjoner i hele den Nordiske regionen inkludert Baltikum.

Nordisk ALBA Norge 2010 tok hun over som leder for Nordisk ALBA Norge (Nordisk Allianse för läkande berättande) som i 2012 og 2016 arrangerte internasjonale symposium med tema, Storytelling as a Healing Art; the Way of The Heart og Stories in The Wild med fokus på fortelling i naturen. Begge symposiene samlet i ca 60 -70  fortellere, terapauter og andre intereserte fra hele verden. Se mer info: www.nordiskalba.org og www.storiesinthewild.com

Kurs i Anvendt Fortelling Siden 2010 har hun holdt kurs i Anvendt Fortelling både i Norge og Internasjonalt. Hun holder jevnlig kurs på Island og har gjestet flere symposier og fortellerkonferanser med workshops og forestillinger. Som pedagog jobber hun intuitivt og er veldig opptatt av  å fange opp de energiene som oppstår her og nå. Hennes lange erfaring som utøvende kunstner og pedagog i Cirkus Sibylla gjør henne til en spennende kursholder og hun bruker virkemidler som ritualer, lek, bevegelse og sang som en naturlig del av arbeidet.